Od pewnego czasu media szeroko informują, że „ Fiskus jest coraz bardziej skuteczny”. Potwierdzają to wiadomości o problemach, jakie mają duże lub średnie firmy handlujące towarami „wrażliwymi” podatkowo. Takie sytuacje są medialnie nazywane świadomym lub nieświadomym  uczestnictwem w „karuzelach podatkowych”

Wobec takich firm - nieświadomych mimowolnego „uczestnictwa w karuzeli podatkowej” – organy podatkowe stosują bardzo specyficzny sposób prowadzenia postępowań podatkowych, znajduje bowiem zastosowanie „słynny” art. 88 ustawy o podatku VAT.   

Skuteczna obrona przed zarzutami świadomego uczestnictwa w „karuzeli” lub braku należytej staranności w doborze kontrahentów jest bardzo trudna, szczególnie dla kogoś, kogo ten problem dotyczy po raz pierwszy.

Do tych z Państwa, którzy ten problem już mają, lub tych którzy mogą go mieć w przyszłości kierujemy swoją ofertę. Jesteśmy zespołem skupiającym kilkanaście profesjonalnych kancelarii prawa, w tym prawa podatkowego szczególnie.

Posiadamy dużą wiedzę i długoletnie doświadczenie w tym zakresie, co pozwala nam od dawna skutecznie prowadzić wiele takich sporów z wyspecjalizowanymi w tym temacie urzędami skarbowymi lub urzędami kontroli skarbowej.

Są to sprawy Zleceniodawców, którym postawiono zarzuty o uczestnictwo w „karuzelach” w podobszarach ryzyka wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

 

Wskazane obszary to:

 • paliwa,
 • handel elektroniką,
 • doradztwo i inne usługi niematerialne,
 • handel hurtowy,
 • nieruchomości,
 • działalność agentów sprzedaży,
 • produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
 • motoryzacja,
 • handel art. spożywczymi i tytoniem,
 • e-handel i usługi informatyczne,
 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • wykonanie u Państwa „kontroli podatkowej”, gdzie my będziemy wnikliwym „organem kontrolującym”, który zakończy ją zaleceniami, a nie sankcjami finansowymi,  
 • udział w imieniu i na rzecz Zleceniodawców w rzeczywistych kontrolach lub postępowaniach podatkowych,
 • doradztwo „antykaruzelowe” oraz w pozostałym zakresie prawa podatkowego,

 

Postępowania te szczegółowo regulują przepisy proceduralne, określające prawa i obowiązki każdej strony. Nieumiejętność  korzystania z praw przysługujących kontrolowanemu lub walki o te prawa, nieznajomość obowiązków, może wywołać  „nieodwracalne” dla kontrolowanego skutki.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem mailowym biuro@gdptax.pl   za pośrednictwem formularza kontaktowego niniejszej strony www.gdptax.pl lub nr telefonu 501 011 768.