KARUZELA PODATKOWA - art. 88 ust. 3a. i art. 108 ust. 1. ustawy VAT - cz. I

KARUZELA PODATKOWA – zastosowanie art. 88 ust. 3a i art. 108 ust. 1 z ustawy VAT.

   Tym z Państwa, których jeszcze nie objęła żadna „KARUZELA PODATKOWA”, a którzy działają w branżach towarów wrażliwych pragniemy wskazać na jakie okoliczności kontrolujące organy podatkowe zwracają szczególną uwagę. Podkreśalją one brak określonych okoliczności dotyczących działalności gospodarczej kontrolowanego oraz wskazują te, ktore ich zdaniem świadczą, że tę dzialalnośc można uznać za nieprowadzoną lub fikcyjną.

   To co jest przedstawione poniżej są to zapisy z rzeczywistych dokumentów postępowań lub kontroli, ich autorami są organy podatkowe, a dotyczą one jednego z bardziej wrażliwych towarów jakim jest paliwo.

Czytaj więcej
Czy p.t.u. i p.w.d. – to podatki tożsame ?

Wszyscy wiemy, że ci, którzy prawo podatkowe stosują – podatnicy, organy podatkowe i sądy – mają wybór z wachlarza „możliwości” wykładni lub zabiegów interpretacyjnych w odniesieniu do określonego zapisu ustawowego.

Czytaj więcej