Postaw na doświadczenie

   Stanowimy grupę 16-tu Kancelarii Prawa Podatkowego prowadzonych przez znakomicie wykształconych i bardzo doświadczonych doradców podatkowych i prawników. I to nade wszystko stanowi o naszej pozycji w relacjach z organami podatkowymi.

   Dowiedliśmy tego wieloma wygranymi sporami na różnych etapach procedur podatkowych lub sądowych. Mamy w naszym gronie osoby, które są autorami skutecznych skarg skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Naszą specjalnością są sprawy, które uchodzą za „trudne”, „skomplikowane” i „nie do wygrania”, które dzięki wspólnej wiedzy i wspólnemu doświadczeniu potrafimy wygrywać.

   Mamy szeroką znajomość stosowanych przez organy podatkowe specyficznych fiskalnych metod analizy prawa podatkowego. Jest ona skutkiem wieloletniego prowadzenia sporów podatkowych i skutecznie z niej korzystamy. Znana wszystkim niejednoznaczność przepisów prawa podatkowego sprzyja profiskalnym metodom ich stosowania przez organy podatkowe a w takich okolicznościach nasze doświadczenie jest bardzo przydatne.

Podatki nie mają dla nas tajemnic

   Każdą przedstawioną nam sprawę dokładnie analizujemy. Każdą sprawę nam zleconą dokładnie objaśniamy, wskazując kierunki jej prowadzenia.

   Praktykujemy nowoczesną formę pracy zespołowej, a do każdego przypadku podchodzimy z jednakowo dużym zaangażowaniem. Prowadząc powierzone nam sprawy, stawiamy na kontakty osobiste, wykorzystując technologie internetowe (@) lub telefon. Taki sposób komunikacji z Państwem spełnia Wasze oczekiwania i w pełni zabezpiecza potrzeby prowadzonej sprawy. Praktykujemy to już od wielu lat.

   Znajomość procedur pozwala nam na skuteczne prowadzenie każdej sprawy we wszystkich urzędach lub izbach skarbowych w kraju oraz przed każdym sądem administracyjnym.

   Kontakt z nami jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Zlecone nam usługi wykonujemy na bardzo korzystnych dla Zleceniodawcy warunkach finansowych. Oznacza to niską cenę wynagrodzenia ryczałtowego za całe prowadzenie sprawy oraz dodatkowe honorarium dopiero za pomyślny jej wynik.