W czym możemy pomóc?

   Występujemy jako pełnomocnicy przed organami podatkowymi, celnymi oraz organami kontroli skarbowej w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej. Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi obu instancji (skarga do WSA i NSA) oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W zakresie naszych kompetencji leżą m.in.

  • prowadzenie spraw Klientów, którym postawiono zarzuty świadomego lub nie uczestnictwa w "karuzelach podatkowych", gdzie stosowany jest "słynny" ar. 88 ustawy o VAT,
  • wnikliwe wykonywanie jako "organ kontrolujący" usług "kontroli podatkowej" kończąc je odpowiednimi zaleceniami, a nie sankcjami finansowymi,
  • doradztwo "antykaruzelowe" oraz w zakresie cen transferowych, 
  • doradztwo i pomoc prawna lub prowadzenie (reprezentowanie Klienta) postępowań kontrolnych podatkowych, skarbowych i celnych na każdym ich etapie,
  • przygotowanie strategii obrony, sporządzanie zastrzeżeń, wniosków, zażaleń, odwołań i innych pism, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków,
  • obsługa procedur nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, wnioski o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji),
  • doradztwo podatkowe, pomoc i reprezentację w trakcie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach obowiązków podatkowych i celnych,
  • sporządzanie skarg do WSA, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja Klienta na rozprawach, 
  • pytania do TK i pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE na potrzeby toczących się postępowań sądowych,

   Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, GDP zapewnia fachową pomoc na każdym etapie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, świadczoną przez doświadczonych adwokatów współpracujących z GDP.